SMT

SMT

SMT

SMT

บัดกรี Reflow (10 โซน)

การตรวจสอบคุณภาพ AOI

การตรวจสอบคุณภาพ AOI

เอ็กซ์เรย์

DIP (การบัดกรีผ่านรู)

การบัดกรีด้วยคลื่น

การทดสอบ (การเขียนโปรแกรมและการทดสอบ)

การทดสอบ (การเขียนโปรแกรมและการทดสอบ)

การทดสอบ (การเขียนโปรแกรมและการทดสอบ)

การประกอบสำเร็จรูป

การประกอบสำเร็จรูป

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

สำนักงาน

แม่พิมพ์พลาสติก / เครื่องมือ

แม่พิมพ์พลาสติก / เครื่องมือ

แม่พิมพ์พลาสติก / เครื่องมือ

ฉีดพลาสติก

ฉีดพลาสติก

ฉีดพลาสติก

ฉีดพลาสติก

ฉีดพลาสติก