electronic production

Fumax เป็นผู้ให้บริการโซลูชันครบวงจรอย่างแท้จริงซึ่งทำผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์ - "พร้อมประกอบ" หรือ "พร้อมขาย"

เราสามารถทำงานได้ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น, การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เลย์เอาต์ PCB, การออกแบบเครื่องจักรกลพลาสติก / โลหะ, การออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์ / เครื่องมือ, การจัดหาชิ้นส่วน, การประกอบย่อย, การทดสอบผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

ผลิตภัณฑ์ทั่วไปส่วนใหญ่รวมถึงการประกอบ PCB พร้อมสายไฟและสายเคเบิลการประกอบ PCB พร้อมกล่องพลาสติกการประกอบ PCB พร้อมเปลือกโลหะ

กระบวนการผลิตโดยทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป:

Finished Product1