การพิมพ์วางประสาน

Fumax SMT house มีเครื่องพิมพ์แบบวางประสานอัตโนมัติให้กับแอปเปิ้ลวางประสานบนสแตรนซิล

Solder Paste Printing1

การควบคุมอย่างเข้มงวดในการพิมพ์วางประสาน

เครื่องพิมพ์แบบวางประสานโดยทั่วไปประกอบด้วยการโหลดเพลทการวางประสานการพิมพ์และการถ่ายโอนบอร์ดแบบไม่ต่อเนื่อง

หลักการทำงานคือแก้ไขแผงวงจรที่จะพิมพ์บนโต๊ะวางตำแหน่งการพิมพ์จากนั้นใช้ที่ขูดของเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์กาวประสานหรือกาวสีแดงบนแผ่นอิเล็กโทรดที่เกี่ยวข้องผ่านลายฉลุ สถานีถ่ายโอนจะถูกป้อนไปยังเครื่องจัดตำแหน่งสำหรับการจัดวางอัตโนมัติ

Solder Paste Printing2

1. เครื่องพิมพ์แบบวางประสานคืออะไร? และทำงานอย่างไร?

การพิมพ์วางประสานบนแผงวงจรแล้วเชื่อมต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับแผงวงจรโดยใช้ reflow เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน การพิมพ์กาวประสานก็เหมือนกับการทาสีบนผนัง ความแตกต่างคือเพื่อที่จะใช้การวางประสานกับตำแหน่งที่แน่นอนและควบคุมปริมาณการวางประสานให้แม่นยำยิ่งขึ้นต้องใช้แผ่นเหล็กพิเศษ (ลายฉลุ) ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ควบคุมการพิมพ์บัดกรี หลังจากพิมพ์กาวประสานแล้วแผ่นประสานที่นี่ได้รับการออกแบบเป็นรูปตัว "田" เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อประสานเข้มข้นเกินไปในส่วนกลางหลังจากการหลอม

Solder Paste Printing3

2. องค์ประกอบของการพิมพ์แบบวางประสาน

(1) ระบบขนส่ง

(2) ระบบกำหนดตำแหน่งหน้าจอ

(3) ระบบกำหนดตำแหน่ง PCB

(4) ระบบภาพ

(5) ระบบมีดโกน

(6) อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจออัตโนมัติ

(7) โต๊ะพิมพ์แบบปรับได้

Solder Paste Printing4

3. ฟังก์ชั่นของการพิมพ์วางประสาน

การพิมพ์แบบวางประสานเป็นพื้นฐานสำหรับคุณภาพของตัวประสานบนแผงวงจรและตำแหน่งของการวางประสานและปริมาณของดีบุกมีความสำคัญ มักจะเห็นได้ว่าเนื้อบัดกรีพิมพ์ไม่ดีทำให้บัดกรีสั้นและบัดกรีหมด